Türkiye'nin ilk kurulan ve en önde gelen yenilikçi
firmalarindan biri olan IE ULAGAY-MENARINI GROUP
english turkish
English version
IE Ulagay / Tarihçe / Dr. İbrahim Etem Ulagay kimdir?
Dr. İbrahim Etem Ulagay kimdir?

Kimyager Doktor İbrahim Etem ULAGAY

İbrahim Etem Ulagay

İbrahim Etem 1880’de İstanbul’da doğmuş, eğitimini İstanbul’un en önemli okulları Mekteb-i Osmani, daha sonra Mülkiye Rüşdiyesi, Tıbbiye İdadisi ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de tamamlamış ve 1903’de tıp diplomasını almıştır.

Mezun olduktan sonra, önemli hastanelerde doktor olarak çalışmış, akabinde Gülhane’de baş asistan olarak laboratuvar çalışmalarına devam etmiştir. Gülhane’deki görevini tamamladıktan sonra, doktor ünvanının yanına, kimyager ünvanını da eklemiştir. Bu arada o dönemin en önemli kurumlarından Darulfünün Tıp Fakültesi’nde laboratuvar şefi olarak görev almıştır.

Başarılı iş hayatı boyunca, İbrahim Etem bir yandan ilaç üretimini geliştirmeye odaklanmış, bir yandan da Haseki ve Numune Hastanesi gibi İstanbul’un en önemli hastanelerinde çalışmalarına devam etmiştir. Bu süreçte, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kürsüsü’nde laboratuar şefi ve Darphane-i Âmire’de baş kimyager olarak çalışırken birçok başarıya imza atmıştır. İbrahim Etem 1943 yılında vefat ettiğinde, ardında bıraktığı lisanslı ilaç sayısı 19’du. Dört oğlu, İbrahim Etem’i kaybettikten sonra babalarından devraldıkları bayrağı başarı ile korumuş ve taşımışlardır.